DererDerer design & construction

Kurumsal

Kalite Polikitamız

Mimari, iç mimari proje, proje yönetimi, kontrol ve uygulama alanlarında sunduğumuz tüm hizmetlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak hedefiyle kalite kontrol sisteminin gerekliliklerini uluslararası normlara uygun şekilde yerine getirmekteyiz. Mimari ve mühendislik alanlarında ilgili standartlara, teknik şartnamelere ve inşa tekniklerine uyararak projelerimizi üretmekteyiz. Yürürlükte bulunan, İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ile ilgili tüm koşulları sağlayarak güvenli ve çağdaş bir çalışma ortamı yaratmayı görev olarak benimsemekteyiz. Sektörümüzdeki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek, güncel ve kaliteden ödün vermeyen tasarım detaylarını projelerimize dahil etmekteyiz. Çevreyi ve doğayı korumanın yanı sıra fayda sağlamaya yönelik fikirler üretmekteyiz. Deneyim sahibi tüm ekip üyelerinin ve iş ortaklarımızın doğru, verimli ve kar sağlayan fikirlerinin bir araya gelmesi ile kaliteli iş gücünün getirilerini çalışmalarımızdaki tüm detaylara yansıtmaktayız.