DererDerer design & construction

Kurumsal

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

  • DererDerer Mimarlık olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tüm yasal gereklilikleri çalışmalarımızın her aşamasında en ön planda tutmaktayız.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla harcanacak zamanı ve ayrılacak bütçeyi vazgeçilmezimiz olarak benimsemekteyiz.
  • Tüm projelerimizde gerekli önlemleri alarak muhtemel tehlikelere karşı çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenli bir ortam sağlamaktayız.
  • Tüm çalışanlarımızın işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları ve çevrelerini korumaları amacıyla gerekli donanımları sağlamanın yanı sıra gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmaktayız. İş ortaklarımızın da aynı bilinçle çalışıyor olmasını şart koşmaktayız.
  • Kaza oranın her zaman gerekli tedbirlerin alınmasıyla sıfıra indirilebileceği inancındayız. Bu nedenle sürekli olarak kendimizi geliştirmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm gereklilikleri projelerimizin her safhasında öncelikli olarak ele almaktayız.
  • Tüm çalışmalarımızda çevre kirliliğini ve yıpranmayı en aza indirgeyecek uygulamaları ve ürünleri tercih etmekteyiz.
  • Gerekli kontrolleri yaparak ve sürekli gelişim ilkesiyle uluslararası standartlara, çevresel yasalara, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamaya özen göstermekteyiz.